مناقصه بزرگ  

درخواست حذف این مطلب
مناقصه بزرگ بنیاد خزر –عمان قصد دارد: حفاری کانال بزرگ بین دریای عمان تا دریای مازندران را، به مناقصه بگذارد. از کلیه شرکت های جهان، که توانایی انجام این کار را دارند یا میتوانند: در سرمایه گذاری آن اقدام نمایند، دعوت به عمل می اید در این مناقصه شرکت نمایند. یکی از شرایط آن استفاده از: همه ظرفیت های شرکت های دنیا است، که میتوانند در فازها و قطعه بندی های مختلف هم شرکت نمایند فاز اول از دریای عمان به دریای جازموریان فاز دوم از جازموریان تا باف

ادامه مطلب  

“incredible iran with uppersia”  

درخواست حذف این مطلب
a huge thanks to uppersia, mahnaz and her team!! and a special thanks to ali (seyed ali mohammad hosseini)!! in all our adventures, we never traveled on a booked tour and had reservations about this trip. however, as a u.s. p ... port holder, i had no other option. the reservations melted away as soon as we started working with mahnaz. she answered all our questions promptly and set up an amazing tour! we went with the "3-star" option and it was incredible. ... els were clean and in great locations in each city. we took public transportation (taxis within cities and buses from city to city). ali (tour guide) took care of all these arran ... ents. our tour was 11-days and included tahran, a flight to shiraz and then buses to yazd, to isfahan, to kashan and then back to tehran. we can't say

ادامه مطلب  

“incredible iran with uppersia”  

درخواست حذف این مطلب
a huge thanks to uppersia, mahnaz and her team!! and a special thanks to ali (seyed ali mohammad hosseini)!! in all our adventures, we never traveled on a booked tour and had reservations about this trip. however, as a u.s. p ... port holder, i had no other option. the reservations melted away as soon as we started working with mahnaz. she answered all our questions promptly and set up an amazing tour! we went with the "3-star" option and it was incredible. ... els were clean and in great locations in each city. we took public transportation (taxis within cities and buses from city to city). ali (tour guide) took care of all these arran ... ents. our tour was 11-days and included tahran, a flight to shiraz and then buses to yazd, to isfahan, to kashan and then back to tehran. we

ادامه مطلب