نحوه افتتاح حساب بیت کوین و ... ب بیت کوین  

درخواست حذف این مطلب
نحوه افتتاح حساب بیت کوین روش های بدست آوردن بیت کوین سلام خدمت دوستای خودمدر پست قبلی بطور کامل توضیح دادیم بیت کوین چیست, از کجا اومده و از چه روش هایی بدست میادبیت کوین چیست؟روش های بدست آوردن بیت کوین عبارت بودند از:- است ... اج – mining- ... ید آن با استفاده از پول فیزیکی – exchange- درآمد قطره ای در ازای مشاهده تبلیغات و… – faucet- بازی ها و غیرهدر این پست به معرفی سایتهای  ... ب بیت کوین رایگان می پردازیم.که درآمد قطره ای می باشد، شما با داشتن آدرس بی

ادامه مطلب  

best sites for free bitcoin - litecoin - dogecoin  

درخواست حذف این مطلب
oupdated 01.10.2017welcomedear surfers pleaseoclick here for open in new window&ctrl + dfor bookmark this page  o the amount of bitcoins that you can win with free btc depends on the current bitcoin price and the biggest prize is fixed at us$200 and the other prizes in proportion to it. so, when the price of a bitcoin goes down, the reward amount calculated in bitcoins goes up and the other way round is also true. so, regardless of the current bitcoin price, you have a fair chance of winning us$200 in bitcoins on each roll. if you have auto-withdraw enabled in your account, your account balance will go into 'pending' on sunday (if it is more than 0.00025000 btc) and you will be able to see this under pending payout on the free btc page. the bitcoins will be sent to your bitcoin wa

ادامه مطلب